Informace pro návštěvníky

Parkování

Nejbližší parkoviště se nachází v ulici Podzámčí nad areálem letního kina, cca 100 m od zámku. V případě, že jsou místa obsazena, doporučujeme využít jednoho z centrálních parkovišť, která jsou zhruba v kilometrové vzdálenosti od zámku. Podrobnosti naleznete v sekci Jak se k nám dostanete.

Parkoviště ve městě Vimperk jsou placená.

Přístupnost

Bezbariérové WC se nachází na II. nádvoří, vpravo pod arkádou.

Nádvoří jsou volně přístupná v otevírací době zámku, je však třeba počítat s tím, že zámek (stejně jako město Vimperk) jsou v kopcovitém terénu. Nádvoří jsou zčásti vysypána štěrkem.

Pro podrobnější informace o přístupu pro osoby s omezením hybnosti prosím kontaktujte správu zámku.

Zvířata

Vstup psů na nádvoří je možný pouze na vodítku a s náhubkem.

Do interiérů je vstup psům (a jiným zvířatům) zakázán.

Cyklisté

Cyklisté nemohou s koly jezdit v areálu zámku, mohou je však vést.

Kola je možno volně uzamknout v areálu (je však třeba neopírat je o fasády). Nejsou však hlídána a stojany zatím nejsou k dispozici. Vnášení kol do interiérů je zakázáno.

Pro děti

Přebalovací pult není k dispozici.

Návštěvníkům s dětmi doporučujeme volnou prohlídku Muzea Vimperska, ve kterém jsou připraveny dětské popisky a řada edukačních prvků.

Občerstvení

Ve Vimperku se nachází restaurace, cukrárny i kavárny – většinou v docházkové vzdálenosti.

Fotografování

Fotografování v Muzeu Vimperska i na všech prohlídkových trasách je bez blesku a selfie tyče povoleno.