Odvodnění severní strany Dolního zámku

2022–2023

Projektová dokumentace: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Stavební práce: Památky CB s.r.o.

Realizace: 11/2022 –

1. Proč bylo potřeba odvodnění vykopat?

Dolní zámek vznikl jako nový reprezentativní zámecký objekt v první polovině 17. století. Většina jeho fasád je součástí nádvoří nebo navazuje na zahrady, stinná severní strana je však otočena směrem do ulice obcházející zámek. V minulosti utlitární úpravy ulice bohužel nerespektovaly přítomnost památky a naopak jí způsobily značné potíže.

V průběhu 20. století došlo k poslednímu zvýšení terénu cesty, která vede kolem severní strany a k jejímu vyasfaltování. Důsledkem bylo zakrytí některých sklepních okének, které se ocitly pod úrovní cesty. Protože asfaltový povrch nevsakuje vodu, stékala po něm při deštích a táních a dlouhodobě se vsakovala právě do severní stěny. Systém betonových žlabů u stěny určený k odvodu vody byl neudržovaný a nefunkční.

Dlouhodobé pronikání vody budovám samozřejmě neprospívalo a severní křídlo Dolního zámku je v současné době v havarijním stavu. Pro jeho obnovu je vykopání odvodnění velmi důležité, protože budova bude mít čas vyschnout.

2. Průběh prací

Práce začaly předběžným archeologickým průzkumem na konci roku 2022, který měl prověřit, jak moc archeologický nálezů (a jakého významu) můžeme v místech výkopů čekat. Ukázalo se, že významné archeologické nálezy by byly spíše výjimkou, protože obvod zámku byl místem častých výkopů pro vedení sítí a dalších novodobých úprav.

Od dubna 2023 začal být postupně připravován výkop podél severní strany Dolního zámku a také ve služební zahradě (odvodnění se připravuje také pro hospodářskou budovu, která se zahradou sousedí). Kromě samotného odkopání zeminy musel být prostor vyčištěn od nešťastných mladších úprav – byl zbořen například mělký betonový kanál, který byl k Dolnímu zámku "přilepen" ve 20. století a vodu často vedl přímo do sklepních oken.

Po vykopání a vyčištění výkopu začaly práce na zbudování provětrávacího kanálku.

Provětrávací kanálek je zakončen betonovými prolévanými tvarovkami. Zakryt bude stropními deskami, na které bude položena kamenná dlažba.

Dlouhodobé působení vlhkosti ve stěnách a na půdách severního křídla výše ve svahu bohužel zapříčinilo naprostou degradaci cihlového zdiva a šíření houby dřevomorky.

Zeď degradovala pod úrovní současné cesty, kam vlhkosti pronikalo nejvíce. Musela být proto postupně, po částech, přezděna.

3. Archeologické nálezy

Jak bylo zmíněno výše, v místě výkopů pro odvodnění bylo kopáno již dříve. To snižuje šanci na významný či překvapivý objev. I přesto se pod zemí ukrývalo několik pěkných nálezů.

Jednalo se například o:

  • starší kanálky a šachty, často z 19. století
  • gotické ostění, které bylo použito jako kámen k zaklopení jednoho z kanálků
  • "vlnkové" odvodnění
  • renesanční římsový kachel

4. Výsledek

Fotografie hotových stavebních prací doplníme po jejich ukončení.