Poznejte Vimperk

Šumava není jenom Boubín, Kvilda nebo Modrava. Šumava je také Vimperk. Najděte si trochu času a poznejte jeho krásy a zajímavosti...

Znáte Vimperk? Věděli jste, že má mimořádně dochované městské opevnění? Viděli jste nejstarší dům U jelena nebo srubové domy?


Začátek výletu: Státní zámek Vimperk.

Konec výletu: Černá brána.

Délka trasy: 2,5 km.


Přímo před vstupní branou zámku se napojte na červenou turistickou značku a zároveň naučnou stezku "Vimperkem" a vyjděte do kopce k prvnímu zastavení - Haselburgu. Haselburg je předsunutá dělostřelecká bašta z 15. století. V současné době je v soukromých rukou a veřejnosti nepřístupná, prohlédnout si ho tedy můžete pouze zvenčí.

Pokračujte dál ulicí Zámek a na jejím konci se nakrátko odpojte z naučné stezky a pokračujte dál po červené turistické značce až ke Křížové cestě, která byla vybudována už v 70. letech 19. století. Křížovou cestou sejděte dolů k nemocnici (dříve špitál z 18. století) a zde se opět napojte na naučnou stezku "Vimperkem".

Stezka Vás povede ulicí Zahradní, kde se Vám otevře krásný výhled na zámek a město pod ním. Na konci ulice Zahradní zahněte doleva a vydejte se dolů z kopce k náměstí. Na náměstí si všimejte měšťanských domů a jejich slohů. Svoji podobu získaly při přestavbách po rozsáhlém požáru v roce 1904. Kolem domů č.p. 24 a 27 jsou zbytky městských hradeb. Toto pozdně středověké opěvnění obklopovalo celé středověké město a je velice dobře dochováno. Všimněte si cestou, kolik najdete městských bašt.

Na náměstí si můžete prohlédnout také dvě kašny (horní a dolní) či městskou zvonici. Pro mapku či suvenýry se můžete zastavit v Infocentru. Na dolním konci náměstí naleznete kostel Navštívení Panny Marie a pod ním faru (č.p. 46). Naše trasa však nepokračuje kolem fary ulicí Kostelní (vlevo), ale schází z kopce ulicí Steinbrenerovou (vpravo).

V ulici Steinbrenerově si všimněte především Steinbrenerova domu (č.p. 3, dříve označován jako Dům u slona). V tomto domě se narodil jeden z nejvýznamnějších vimperských rodáků - Johann (Jan) Steinbrener, knihař, který v 19. století navázal na tradici vimperského tiskařství. Na levé straně projdete kolem Šumavského pivovaru, který pro změnu obnovil tradici vimperského pivovarnictví (Vimperk míval pivovary dokonce dva). V současném pivovaru je možné domluvit si prohlídku.

Pokud budete pokračovat dál z kopce, dojdete ke srubovým domům, datovaným do konce 18. století. Po jejich prohlédnutí odbočíte doleva ulicemi Na baště a Kostelní a po značce dojdete až k současné hlavní vimperské třídě -  Pivovarské ulici. Přímo naproti Vám se nachází jeden z nejstarších vimperských domů - Dům U jelena (č.p. 61). Dům zdobí hlava jelena s opravdovým parožím a nástěnná malba s legendou o sv. Hubertovi. V domě se schovává stylová Kavárna Ve Skále.

Pokračujte po značce ulicí Pivovarská a u budovy Gymnázia zahněte doprava a vystoupejte nahoru po schodech. Dejte se doprava ulicí Podzámčí, projděte po Černou branou (jedinou dochovanou z původních čtyř městských bran) a po zhuba 200 metrech se ocitnete znovu před zámkem.

Pokud Vám zbývají síly, doporučejeme navštívit Arboretum, které se nachází přímo naproti zámku nebo sejít z kopce zámeckou alejí a prohlédnout si kostel sv. Bartoloměje a přilehlou kapli 14 sv. pomocníků.

Tip: Zaparkujte ve městě, navštivte Infocentrum a vyzvedněte si plánek Vycházkový okruh Vimperkem nebo si ho předem vytiskněte doma. Plánek s Vámi projde celou trasu a je doplněný informacemi ke každému zastavení. Zámek můžete navštívit cestou (zastavení 8. - 10.) a odpočinout si na prohlídce či v muzeu.

(Informace o vimperských památkách a zajímavých místech v okolí uvedené v textu byly převzaty z webových stránek města Vimperk)


(po kliknutí se mapa otevře v novém okně)


Turistické vizitky v okolí: CZ-778 Vimperk (k zakoupení na zámku), CZ-3328 Zámek Vimperk (k zakoupení na zámku), CZ-2127 Městská zvonice ve Vimperku (k zakoupení na zámku).

Turistické známky v okolí: No. 501 - Vimperk (k zakoupení na zámku), No. 2738 - Muzeum Vimperska (k zakoupení na zámku), Výroční turistická známka Neobjevené památky (VTZ č. 1548) - Zámek Vimperk (k zakoupení na zámku).