Poznej renesanční zahradu!

Hrejte si v zahradách a poznávejte jejich dřívější i současnou podobu.

"Poznej renesanční zahradu!" je speciální program pro rodiče a jejich děti ve věku 3-10 let. Spolu s lektorem či lektorkou si budete společně hrát, tvořit a poznávat zahradu státního zámku Vimperk.

Počet účastníků: max. 20 osob.

Délka trvání: 45-60 minut (v závislosti na počtu účastníků, stáří dětí apod.).

Místo konání: zahrady zámku Vimperk. V případě nepříznivého počasí se program koná v prostorách arkád zahradní budovy saly terreny.

Cena: 40 Kč/účastník.

Na co se můžete těšit?

Společně si povyprávíme o dřívější podobě zahrady zámku Vimperk i o tom, proč dnes nevypadá tak docela jako zámecká zahrada. Seznámíme se s tím, jak vypadaly renesanční zahrady, vyzkoušíme si navrhnout strukturu takové zahrady. Zaměříme se na tradiční rostliny pěstované v renesančních zahradách na našem území a osadíme si půdorys vimperské zámecké zahrady. Každé dítě si na závěr programu vytvoří vlastní malý herbář, do kterého si může rostliny nalepit, nakreslit či otisknout razítkem.

V roce 2020 se program koná pouze na objednání pro skupiny od 5 osob, v návštěvní době zámku. Konání programu závisí na aktuálních nařízeních v souvislosti s COVID.

V případě zájmu kontaktujte prosím Lucii Budirskou na emailu budirska.lucie@npu.cz nebo na telefonním čísle +420 720 120 622.