Od renesance po baroko – pátrání po slohových proměnách Dolního zámku

program pro děti 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Inspirací a jedním z hlavních zdrojů edukačního programu jsou prostory Dolního zámku a architektonické prvky, které se v něm dodnes dochovaly. Žáci (studenti) získají možnost poznat alespoň část z jeho renesanční a barokní podoby a diskutovat o jeho proměnách, významu a funkci zámku v těchto epochách a dnes.
Budou badatelsky pracovat s modely konkrétních architektonických prvků, jejichž srovnáním se současnou podobou i s restaurátorskými sondami odkryjí historické proměny stavby a její vývoj. To jim společně s obecnou reflexí uměleckých slohů umožní snáze „číst“ v historii zámku a uvědomit si, že zámek není budova strnulá, ale naopak budova, která se neustále vyvíjí, i díky tomu, jak o ni pečujeme.

Cíl programu: v autentických prostorách státního zámku Vimperk seznámit žáky/studenty se se slohovou vrstevnatostí zámku a detailněji s těmito architektonickými prvky –  renesančním záklopových stropem, barokním štukovým zrcadlem.

Počet účastníků: jedna třída nebo skupina do 20 žáků/studentů s pedagogickým doprovodem.

Délka trvání: 70–80 minut.

Místo konání: Dolní zámek. (Program nekopíruje prohlídkové okruhy!)

Cena: 40 Kč za žáka/studenta.

Návaznost na RVP ZV: Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost - Dějepis. Umění a kultura - Výtvarná výchova. Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova.

Návaznost na RVP G: Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost - Dějepis. Umění a kultura - Výtvarný obor. Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova.

Obsah informací, které si z programu odnesou, lektor přizpůsobí věku žáků / studentů a konkrétní třídě.

Program se koná v prostorách Dolního zámku (nekopíruje však prohlídkový okruh!). Dolní zámek je prostorem před opravou, je třeba počítat s tím, že v interiéry zámku jsou nevybavené!

Program byl dříve nabízen pod názvem Od gotiky po baroko, od hradu k zámku.

Projekt MŠMT - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

NPÚ je zapojen do pilotního projektu MŠMT "Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.  V rámci tohoto projektu nabízí náš objekt tento program.

Termíny konání: po domluvě. Konání programu v roce 2020 závisí na aktuálních nařízeních v souvislosti s COVID.

Objednání programu: zasláním emailu na vimperk@npu.cz nebo telefonicky na
čísle +420 720 120 622.

Kam dál?

Přejít zpět na rozcestník edukačních programů pro školy.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.